Blogs

Goeie vraag.  In 2012 deed ik hier, in het kader van fondsenwerving, zelf onderzoek naar.  Blijkt dat daar grote verschillen in te vinden zijn in functie van de generatie.  Jongere generaties willen meer nog dan ouderen iets in ruil.  En dat moet niet eens financieel zijn. De crowdfunding oplossingen die ValuesCrowdfunding in de markt zet zijn voornamelijk donatie gebaseerd of...

Crowdfunding is geen wondermiddel maar vereist een heus plan.   Met ValuesCrowdfunding willen wij non-profitorganisaties en burgerinitiatieven een crowdfunding platform aanbieden binnen de thema's cultuur, zingeving, erfgoed, sport, toerisme, ecologie en welzijn en zorg.  Hiermee hopen wij een heuse community op te bouwen van mensen die een steun willen bieden aan verhalen met...