House of Colours Beerse

The House of Colours

Begeleid door Johan Vencken

Afgelopen

635 € van 7000 €

8 Gesteund

2 Keer gedeeld als favoriet

Values score: 9


In ‘House of Colours’ vangen wij mensen op in crisissituaties. We bieden hen een thuis en een kleurrijke familie, die bloedbanden overstijgt, ook nadat zij het huis hebben verlaten. Hier leren mensen elkaar en zichzelf te helpen. ‘House of Colours’ is ook een interculturele vereniging, waarin mensen projectmatig meebouwen aan een vreedzame multiculturele samenleving en wereldburgerschap.

Ons project

We willen nu in Beerse een nieuw huis opstarten.  Een mevrouw van 94 jaar stelt ons haar villa ter beschikking die gelegen is in Beerse. Ze heeft er zelf als jong meisje de oorlogsjaren doorgebracht tijdens de Duitse bezetting en voelt zich erg verbonden met het lot van de vele vluchtelingen en daklozen die nu nood hebben aan opvang. Omdat het huis 7 jaar heeft leeggestaan moet het terug bewoonbaar gemaakt worden.

Om dit mogelijk te maken moeten er volgende zaken gebeuren:

 • De schoorstenen moeten gekuist worden
 • De haard moet dicht gemaakt worden
 • Een houtkachel moet aangekocht worden
 • De waterleiding moet hersteld worden
 • Gasleidingen moeten vervangen worden
 • 2 doorstromers voor warm water moeten geplaatst worden
 • Elektriciteitswerken moeten uitgevoerd worden
 • Alle voorzieningen moeten gekeurd en aangesloten worden
 • Er moeten kleine kleine metselwerken uitgevoerd worden.
 • De bomen aan de straatkant moeten gesnoeid worden.
 • Tenslotte moet het hele huis geschilderd en opgefrist worden.

Ons doel

•          We willen minimum het bedrag van € 7.000 ophalen om het huis woonklaar te maken.

•          We zoeken ook een boekhouder om onze vzw House of Colours te ondersteunen bij de financiële administratie voor 1 dag per maand.

Campagne motivatie

In deze tijd van humanitaire crisis staan er duizenden mensen op straat. De vluchtelingen die de asielcentra verlaten hebben vinden nergens onderdak. De huurmarkt is gesloten. Crisisopvangcentra en noodopvang zijn volledig verzadigd. Zelfs gezinnen met kleine kinderen worden de straat opgestuurd. Ook hier in Beerse.

Voor de opvang van onze mensen, die uit de boot vallen in de hulpverlening, hebben wij een woonmodel uitgewerkt, dat gebaseerd is op de inzichten en de toepassing van het concept ‘Verbondenheid ’, dat ontwikkeld werd door Anouk Depuydt aan de KUL in haar onderzoeksproject rond fundamentele criminaliteitspreventie. vzw House of Colours is een aanvulling op de bestaande hulpverlening en opent nieuwe perspectieven .

Het huis in Beerse kan een 15 tal bewoners huisvesten in een gastgezin model waarbij ze ook ondersteund worden in het inburgeringsproces.

Momenteel proberen we een gezin met een baby van 5 maanden en een dochtertje van 5 jaar uit de nood te helpen.

Initiatief van


Begeleid door

Nog geen opmerkingen. Wees de eerste!

Financiële steun

25 €

Elke donateur ontvangt het boek 'Kinderen met een oorlog in hun hoofd' van Hilde Stockman.


Selecteer